น้องมายนักเรียนทุนบริษัท ตอนนี้ไปเรียนภาษาที่ LSI London, UK เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ก่อนที่จะเลือกมหาลัยเพื่อเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ

Related Projects